ساختمان تجاری مسکونی اسپرلوس

موقعیت: لشکر آباد

طراح: گروه فنی و مهندسی ویلاوایت

مساحت زمین: 200 متر مربع

متراژ کل طراحی: 450مترمربع در سه طبقه

سبک:  رومی

وضعیت: در حال اجرا

اسپرلوس در لغت به معنای خانه و سرای پادشاهان.

همانطور که از نام پروژه مشخص است کارفرما به دنبال ساختمانی بود که شکوه و شان آن را به رخ بیننده بکشاند. بر همین اساس گروه معماری ویلاوایت برای طراحی ویلا، سبک رومی را به ایشان پیشنهاد داد چرا که سبک رومی با وجود ستون ها و سرستون ها و نیز تزیینات مختص خود بیش از هر سبک دیگری این مضامین را به خود اختصاص می دهد. استفاده از رنگ طلایی در چارچوب و فریم های پنجره و درب ورودی کمک زیادی به این مفاهیم کرده است.

این پروژه در سه طبقه طراحی شد. طبقه همکف با کاربری تجاری با ارتفاع 5 متر که دارای نیم طبقه در داخل می باشد و به عنوان فضای خصوصی تر بخش تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و دو طبقه بالای آن با کاربری مسکونی طراحی شده است.