• تصاویر و توضیحات برخی از پروژه های گروه معماری ویلا وایت

پروژه ها

پروژه طراحه محوطه ویلا آقای رنجبر
طراحی ویلای آقای سلطانی
پروژه آقای عزت ور